La început a fost cuvântul...

Valorizare și valorificare

Valorizare şi valorificare

Şi în acest început de an mass-media din ţara noastră şi-a concentrat atenţia asupra modalităţilor de depăşire a marilor dificultăţi provocate de prelungirea crizelor cu care ne confruntăm de multă vreme. Într-o asemenea manieră au fost scoase în evidenţă experienţe pozitive cu ...

Nr. 2-3, 18-31 ian. 2023

Analize și sinteze

Analiză: Vânzările de vehicule electrice în Europa le vor depăși pe cele ale altor sisteme de propulsie, până în 2027

Analiză: Vânzările de vehicule electrice în Europa le vor depăşi pe cele ale altor sisteme de propulsie, până în 2027

Vânzările de vehicule electrice în SUA, China şi Europa vor depăşi toate celelalte tipuri de motorizări cu trei ani mai devreme decât se preconiza anterior, potrivit celei mai recente analize EY - Mobility Lens Forecaster, citată de Agerpres. EY Mobility Lens Forecaster este un instrument de ...

Nr. 2-3, 18-31 ian. 2023

EY: Majoritatea directorilor generali se tem că recesiunea va fi mai gravă decât criza financiară din 2007-2008

EY: Majoritatea directorilor generali se tem că recesiunea va fi mai gravă decât criza financiară din 2007-2008

Marea majoritate a directorilor executivi (98%) se pregătesc pentru o recesiune economică caracterizată de tensiuni geopolitice, de întreruperea lanţului de aprovizionare şi de incertitudini legate de COVID-19, dar par să fie împărţiţi în ceea ce priveşte durata, profunzimea şi gravitatea ...

Nr. 2-3, 18-31 ian. 2023

Riscuri globale: Tensiuni majore, de la criza mijloacelor de trai la nevoia unor acțiuni climatice

Riscuri globale: Tensiuni majore, de la criza mijloacelor de trai la nevoia unor acţiuni climatice

Conflictele şi tensiunile geoeconomice au generat o serie de riscuri globale, interconectate, potrivit ediţiei din acest an a Global Risks Report, realizat de World Economic Forum, relatează Mediafax. Printre acestea, se numără crizele de aprovizionare cu energie şi alimente. Acestea vor continua, ...

Nr. 2-3, 18-31 ian. 2023

Sondaj: Trei din patru angajați vor să își schimbe jobul în 2023

Sondaj: Trei din patru angajaţi vor să îşi schimbe jobul în 2023

Un număr de trei angajaţi din patru (74%) vor să îşi schimbe locul de muncă în 2023, peste jumătate dintre ei justificând că vor fi nevoiţi să preia mai multe sarcini dacă echipele se reduc, arată un sondaj derulat de platforma de recrutare BestJobs, citat de Agerpres. Alţi 17% se tem ...

Nr. 2-3, 18-31 ian. 2023

PwC CEO Survey: Încrederea în creșterea economiei globale, la cel mai redus nivel din ultimii 12 ani

PwC CEO Survey: Încrederea în creşterea economiei globale, la cel mai redus nivel din ultimii 12 ani

Marea majoritate (73%) a directorilor generali din companii se aşteaptă la o scădere a economiei globale în 2023, potrivit celei de-a 26-a ediţii a PwC CEO Survey, relatează Mediafax. Răspunsul reflectă cea mai pesimistă perspectivă din ultimii 12 ani, de când întrebarea a fost inclusă în ...

Nr. 2-3, 18-31 ian. 2023

Expertiza și auditul afacerilor

Aplicarea indicatorilor de diagnostic financiar asupra unei entități producătoare de resurse energetice versus asupra unei entități care achiziționează resurse energetice în scopul comercializării, în contextul crizei energetice

Aplicarea indicatorilor de diagnostic financiar asupra unei entităţi producătoare de resurse energetice versus asupra unei entităţi care achiziţionează resurse energetice în scopul comercializării, în contextul crizei energetice

CECCAR

Având în vedere contextul actual al economiei, cauzat de instalarea crizei energetice ca urmare a creşterii continue a preţurilor gazelor naturale şi implicit ale electricităţii pe parcursul anului 2021, şi adâncirea sa din cauza războiului din Ucraina în 2022, care afectează în special situaţia financiară a consumatorilor casnici de produse energetice, dar şi a celor non-casnici, este important să identificăm şi impactul din punct de vedere financiar asupra furnizorilor de electricitate şi gaze naturale de pe piaţa românească.

Nr. 2-3, 18-31 ian. 2023

Studiu privind anumite convergențe și divergențe în comunicarea dintre instituțiile publice și mediul privat cu privire la obligațiile și declarațiile fiscale

Studiu privind anumite convergenţe şi divergenţe în comunicarea dintre instituţiile publice şi mediul privat cu privire la obligaţiile şi declaraţiile fiscale

CECCAR

Problematica fiscalităţii este una complexă şi spinoasă dată fiind interferenţa puternică a acesteia cu contabilitatea din ţara noastră. Totodată, volatilitatea reglementărilor, ambiguitatea sau plurivalenţa multora dintre ele transformă fiscalitatea într-o chestiune mereu fierbinte în contextul vieţii companiei. Prezentul articol supune atenţiei anumite convergenţe şi divergenţe în comunicarea dintre reprezentanţii persoanelor juridice, care depun declaraţiile fiscale şi plătesc obligaţiile fiscale, pe de o parte, şi reprezentanţii instituţiilor publice, care preiau acele declaraţii şi încasează creanţele bugetare, pe de altă parte.

Nr. 2-3, 18-31 ian. 2023

Curier legislativ

Noutăți legislative fiscal-contabile: Sinteza principalelor prevederi

Noutăţi legislative fiscal-contabile: Sinteza principalelor prevederi

Marcel Vulpoi

1. Ordinul ANAF nr. 59/2023 privind modificarea Ordinului preşedintelui ANAF nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă, publicat în Monitorul Oficial nr. ...

Nr. 2-3, 18-31 ian. 2023

Pentru anul fiscal 2023, indicele prețurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăților anticipate în contul impozitului pe profit anual este 109,6%

Pentru anul fiscal 2023, indicele preţurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăţilor anticipate în contul impozitului pe profit anual este 109,6%

Indicele preţurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăţilor anticipate în contul impozitului pe profit anual este, pentru anul fiscal 2023, 109,6%, potrivit OMF nr. 626/2023, publicat în Monitorul Oficial nr. 62 din 25 ianuarie 2023. Conform actului normativ, Direcţia generală de legislaţie ...

Nr. 2-3, 18-31 ian. 2023

Au fost stabilite modelul și conținutul formularului „Cerere de înregistrare fiscală”

Au fost stabilite modelul şi conţinutul formularului „Cerere de înregistrare fiscală”

În Monitorul Oficial nr. 58 din 20 ianuarie 2023 a fost publicat Ordinul comun nr. 2.509/5.672/C/2022 al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi al ministrului Justiţiei pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului „Cerere de înregistrare fiscală” şi a instrucţiunilor ...

Nr. 2-3, 18-31 ian. 2023

Formularul 205 și instrucțiunile de completare a acestuia au fost actualizate

Formularul 205 şi instrucţiunile de completare a acestuia au fost actualizate

Modelul formularului 205 şi instrucţiunile de completare a acestuia au fost actualizate, odată cu publicarea, în Monitorul Oficial nr. 47 din 17 ianuarie 2023, a OPANAF nr. 18/2023 privind modificarea şi completarea OPANAF nr. 179/2022 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor ...

Nr. 2-3, 18-31 ian. 2023

ANAF propune modelul și conținutul formularului Notificării de conformare emise de organul de inspecție fiscală, procedura de notificare și periodicitatea de emitere

ANAF propune modelul şi conţinutul formularului Notificării de conformare emise de organul de inspecţie fiscală, procedura de notificare şi periodicitatea de emitere

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat, în transparenţă decizională, un proiect de Ordin pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului Notificării de conformare emisă de organul de inspecţie fiscală, a procedurii de notificare şi a periodicităţii de emitere, ...

Nr. 2-3, 18-31 ian. 2023

ANAF intenționează să introducă o nouă poziție în Nomenclatorul obligațiilor fiscale care se plătesc în contul unic

ANAF intenţionează să introducă o nouă poziţie în Nomenclatorul obligaţiilor fiscale care se plătesc în contul unic

Este vorba despre impozitul pe veniturile din transferul titlurilor de valoare şi din operaţiuni cu instrumente financiare derivate Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) propune, printr-un proiect de Ordin publicat astăzi în transparenţă decizională, completarea anexei la OPANAF ...

Nr. 2-3, 18-31 ian. 2023

ANAF propune noi reglementări privind metodele indirecte de stabilire a veniturilor și a procedurii de aplicare a acestora

ANAF propune noi reglementări privind metodele indirecte de stabilire a veniturilor şi a procedurii de aplicare a acestora

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat pe site-ul instituţiei, pentru consultare, un proiect de Ordin pentru modificarea şi completarea OPANAF nr. 675/2018 privind aprobarea metodelor indirecte de stabilire a veniturilor şi a procedurii de aplicare a acestora. Iniţiatorii ...

Nr. 2-3, 18-31 ian. 2023

Proiect MTI: Societățile aflate într-o procedură de concordat preventiv deschisă înainte de 17 iulie 2022 vor putea obține o nouă prelungire a concordatului cu 24 luni

Proiect MTI: Societăţile aflate într-o procedură de concordat preventiv deschisă înainte de 17 iulie 2022 vor putea obţine o nouă prelungire a concordatului cu 24 luni

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii (MTI) alansat în dezbatere publică un proiect de Lege privind unele măsuri cu privire la procedurile de concordat preventiv aflate în desfăşurare înainte de data de 17 iulie 2022, care vizează acordarea dreptului societăţilor aflate într-o procedură ...

Nr. 2-3, 18-31 ian. 2023

ANOFM a modificat Procedura de profilare a persoanelor în căutarea unui loc de muncă

ANOFM a modificat Procedura de profilare a persoanelor în căutarea unui loc de muncă

În funcţie de nivelul de ocupabilitate în care este încadrată, o persoană poate beneficia de una sau mai multe măsuri pentru stimularea ocupării forţei de muncă Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) a modificat şi completat, prin Ordinul nr. 1.073/2022 al preşedintelui ...

Nr. 2-3, 18-31 ian. 2023

În proiect, noi reglementări privind decontarea indemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate de care beneficiază asigurații pe perioada în care se află în concediu medical

În proiect, noi reglementări privind decontarea indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate de care beneficiază asiguraţii pe perioada în care se află în concediu medical

Ministerul Sănătăţii (MS) propune, printr-un proiect de Ordonanţă publicat în transparenţă decizională pe site-ul instituţiei, o serie de măsuri menite să îmbunătăţească modalitatea de gestionare a fondurilor alocate pentru decontarea indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate ...

Nr. 2-3, 18-31 ian. 2023

Conectarea la era digitală

Analiză: Aproximativ o treime dintre investitorii în tehnologie au în plan extinderea portofoliilor, în 2023

Analiză: Aproximativ o treime dintre investitorii în tehnologie au în plan extinderea portofoliilor, în 2023

Nevoia de digitalizare este în continuare mare în Europa, iar aproximativ o treime dintre investitorii în ecosistemul tech caută să îşi lărgească portofoliul, în 2023, restul manifestând un nivel crescut de prudenţă, arată o analiză publicată de grupul de investitori TechAngels, citată ...

Nr. 2-3, 18-31 ian. 2023

Eset: Utilizatorii de Internet continuă să folosească parole simple, ușor detectabile de către hackeri

Eset: Utilizatorii de Internet continuă să folosească parole simple, uşor detectabile de către hackeri

24 de miliarde de combinaţii de nume de utilizator şi parole circulau, în 2021, pe pieţele infracţionale online, în creştere cu 65% faţă de cifrele din 2020, însă, cu toate acestea, mulţi utilizatori de Internet continuă să le facă viaţa mai uşoară infractorilor cibernetici, prin alegerea ...

Nr. 2-3, 18-31 ian. 2023

Publicații de specialitate

Ghidul de acces, disponibil acum în format electronic

Ghidul de acces, disponibil acum în format electronic

Acum ai o nouă şansă la o carieră de succes! Choose SMART! Fii Next-Generation Accountant! În zilele de 25 şi 26 noiembrie 2022 are loc o nouă sesiune a Examenului de admitere la stagiul CECCAR în vederea obţinerii calităţii de expert contabil sau de contabil autorizat. Pentru a te putea ...

Nr. 2-3, 18-31 ian. 2023

Comentariul ediției

Economia în 2023: diagnostic și tratament

Economia în 2023: diagnostic şi tratament

Teodor Brateş

Starea de fapt, acum, în prima lună a lui 2023, se conturează tot mai clar pe măsură ce se dau publicităţii datele statistice macroeconomice din 2022. Aşa că, în privinţa diagnosticului, există, în prezent, suficiente elemente care pot să evidenţieze atât punctele forte, cât şi vulnerabilităţile...

Nr. 2-3, 18-31 ian. 2023

Eveniment

Mesajele de suflet ale Zilei Culturii Naționale

Mesajele de suflet ale Zilei Culturii Naţionale

Alexandra Rizea

Anul acesta, Ziua Culturii Naţionale, 15 ianuarie, a fost marcată de un număr fără precedent de manifestări şi de participanţi, pe o arie geografică mult extinsă şi cu o diversitate a modalităţilor de expresie cu totul deosebită. „Cronicarii clipei” – cum sunt numiţi gazetarii...

Nr. 2-3, 18-31 ian. 2023

Direct de la sursă

CECCAR a emis Normele sectoriale privind prevenirea și combaterea spălării banilor, aplicabile profesioniștilor contabili

CECCAR a emis Normele sectoriale privind prevenirea şi combaterea spălării banilor, aplicabile profesioniştilor contabili

Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR) a emis Normele sectoriale privind aplicarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului în domeniul serviciilor oferite de profesioniştii contabili, membri ai Corpului. ...

Nr. 2-3, 18-31 ian. 2023

Granturi pentru capital de lucru: Termen prelungit pentru depunerea raportului final. Doar anumiți beneficiari au obligația depunerii acestuia

Granturi pentru capital de lucru: Termen prelungit pentru depunerea raportului final. Doar anumiţi beneficiari au obligaţia depunerii acestuia

Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene (MIPE) a prelungit, până la 28 februarie 2023, termenul pentru depunerea raportului final privind utilizarea granturilor pentru capital de lucru şi a restrâns numărul beneficiarilor care au obligaţia transmiterii acestuia...

Nr. 2-3, 18-31 ian. 2023

ANAF a publicat formularul PDF inteligent necesar pentru transmiterea situațiilor financiare pe 2022

ANAF a publicat formularul PDF inteligent necesar pentru transmiterea situaţiilor financiare pe 2022

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat, pe site-ul instituţiei, PDF-ul inteligent necesar pentru depunerea situaţiilor financiare pentru 2022. Formularul poate fi descărcat aici. ♦ S1002-S1003-S1005 Situaţii financiare anuale la 31 decembrie 2022 întocmite ...

Nr. 2-3, 18-31 ian. 2023

MIPE: Beneficiarii Măsurii 2 Granturi pentru capital de lucru trebuie să depună un raport final până la 27 ianuarie 2023

MIPE: Beneficiarii Măsurii 2 Granturi pentru capital de lucru trebuie să depună un raport final până la 27 ianuarie 2023

Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene (MIPE) a publicat o Instrucţiune privind completarea şi depunerea raportului final de către beneficiarii Măsurii 2 Granturi pentru capital de lucru, instituită prin OUG nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar ...

Nr. 2-3, 18-31 ian. 2023

ANAF a publicat Normele anuale de venit pe anul 2023, stabilite pentru activități independente

ANAF a publicat Normele anuale de venit pe anul 2023, stabilite pentru activităţi independente

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat recent, pe site-ul instituţiei, Normele anuale de venit pe anul 2023, stabilite pentru activităţi independente, conform art. 69 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Reamintim că, potrivit art. 69 din Codul fiscal, în cazul contribuabililor ...

Nr. 2-3, 18-31 ian. 2023

Breviar statistic

MMSS: Peste 5,698 milioane de salariați activi erau înregistrați la 31 decembrie 2022

MMSS: Peste 5,698 milioane de salariaţi activi erau înregistraţi la 31 decembrie 2022

Numărul salariaţilor activi înregistraţi în România era, la finele anului trecut, de 5.698.691 persoane, iar al pensionarilor de 4.787.920 persoane, conform datelor centralizate de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale (MMSS), citate de Agerpres. Salariul de bază minim brut pe ţară garantat ...

Nr. 2-3, 18-31 ian. 2023

BNR: În primele 11 luni din 2022, deficitul de cont curent a crescut cu 9,67 miliarde euro, iar datoria externă cu 7,133 miliarde euro

BNR: În primele 11 luni din 2022, deficitul de cont curent a crescut cu 9,67 miliarde euro, iar datoria externă cu 7,133 miliarde euro

În perioada ianuarie - noiembrie 2022, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 25,340 miliarde euro, comparativ cu 15,666 miliarde euro în perioada corespunzătoare din 2021, potrivit datelor publicate de Banca Naţională a României (BNR). În structura acestuia, balanţa ...

Nr. 2-3, 18-31 ian. 2023

Veniturile medii lunare pe gospodărie au fost de 6.668 lei, în T3 din 2022; cheltuielile, 87,2% din venituri

Veniturile medii lunare pe gospodărie au fost de 6.668 lei, în T3 din 2022; cheltuielile, 87,2% din venituri

Veniturile totale medii lunare pe gospodărie au reprezentat 6.668 lei în trimestrul III 2022, iar pe persoană veniturile au fost de 2.662 lei, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Statistică (INS), citate de Agerpres. Cheltuielile totale ale populaţiei au fost în trimestrul III ...

Nr. 2-3, 18-31 ian. 2023

APIA: Autoturismele

APIA: Autoturismele "verzi" au ajuns la o cotă de piaţă de 21,7% din totalul înmatriculărilor, în 2022

Înmatriculările de autoturisme noi au crescut cu 6,8% anul trecut, în comparaţie cu 2021, autoturismele "electrificate" înregistrând un salt de 49% şi o cotă de piaţă 21,7% din total, arată statistica Asociaţiei Producătorilor şi Importatorilor de Automobile (APIA), citată de Agerpres. ...

Nr. 2-3, 18-31 ian. 2023

Lumea în care trăim

Banca Mondială: Economia mondială ar putea intra în recesiune în 2023

Banca Mondială: Economia mondială ar putea intra în recesiune în 2023

Banca Mondială (BM) a înrăutăţit estimările privind avansul economiei mondiale în acest an la niveluri aflate în pragul recesiunii pentru multe ţări, în urma intensificării impactului majorărilor de dobânzi, a continuării războiului din Ucraina şi a încetinirii motoarelor de creştere ...

Nr. 2-3, 18-31 ian. 2023

BCE recomandă bancherilor să fie mai selectivi cu clienții riscanți

BCE recomandă bancherilor să fie mai selectivi cu clienţii riscanţi

Băncile din zona euro trebuie să fie mai selective cu clienţii care fac pariuri riscante pe pieţele financiare, cum sunt, de exemplu, fondurile speculative, şi să devină mai prudente atunci când îşi gestionează expunerea pe aceşti clienţi, a anunţat Banca Centrală Europeană (BCE), transmite ...

Nr. 2-3, 18-31 ian. 2023

Catastrofele naturale au provocat pagube de 270 de miliarde de dolari, la nivel global, în 2022

Catastrofele naturale au provocat pagube de 270 de miliarde de dolari, la nivel global, în 2022

Catastrofele naturale au provocat, în 2022, pierderi de 270 miliarde dolari (252,336 miliarde euro), din care 120 miliarde dolari (112,15 miliarde euro) erau asigurate, conform cifrelor publicate de firma de reasigurare Munich Re, relatează agenţia EFE, preluată de Agerpres. Aceste cifre sunt inferioare ...

Nr. 2-3, 18-31 ian. 2023

Două milioane de locuri de muncă vacante în companiile din Germania

Două milioane de locuri de muncă vacante în companiile din Germania

Lipsa forţei de muncă se agravează în Germania, numărul locurilor de muncă vacante ajungând la două milioane, arată un studiu publicat de Asociaţia Camerelor Germane de Industrie şi Comerţ (DIHK), informează AFP, preluată de Agerpres. După ce a derulat un sondaj în rândul a 22.000 de ...

Nr. 2-3, 18-31 ian. 2023

Prețul locuințelor din România a crescut mai puțin decât media din UE în ultimul deceniu

Preţul locuinţelor din România a crescut mai puţin decât media din UE în ultimul deceniu

Preţul locuinţelor din Uniunea Europeană a înregistrat o creştere de 49,2% în perioada cuprinsă între 2010 şi trimestrul al treilea din 2022, iar România a consemnat printre cele mai mici majorări de preţuri din UE, conform datelor publicate de Eurostat, citate de Agerpres. În perioada menţionată, ...

Nr. 2-3, 18-31 ian. 2023

OIM: Piața muncii se va confrunta cu dificultăți în 2023, din cauza inflației ridicate și a înăspririi politicii monetare

OIM: Piaţa muncii se va confrunta cu dificultăţi în 2023, din cauza inflaţiei ridicate şi a înăspririi politicii monetare

Creşterea ratei de ocupare a forţei de muncă pe plan global ar urma să încetinească semnificativ anul acesta, la 1%, faţă de 2% în 2022, din cauza efectelor războiului din Ucraina asupra economiei, a inflaţiei ridicate şi a înăspririi politicii monetare, se arată într-un raport publicat ...

Nr. 2-3, 18-31 ian. 2023

Roza vânturilor

2022, al doilea cel mai călduros an înregistrat vreodată în Europa

2022, al doilea cel mai călduros an înregistrat vreodată în Europa

Europa a avut parte în 2022 de al doilea cel mai călduros an înregistrat vreodată. Anul trecut s-a înregistrat o cascadă de dezastre naturale fără precedent. Ultimii 8 ani au fost cei mai călduroşi din istorie, în ciuda influenţei fenomenului meteorologic La Nina din ultimii 3 ani. Anunţul ...

Nr. 2-3, 18-31 ian. 2023

Pașaportul românesc se află pe locul 17 într-un clasament mondial de specialitate

Paşaportul românesc se află pe locul 17 într-un clasament mondial de specialitate

Oferind acces fără viză în 175 de ţări, paşaportul românesc se situează pe locul 17 în clasamentul Henley Passport Index, care clasifică documentele în funcţie de numărul de state care sunt accesibile fără o viză prealabilă, informează Mediafax. Cel mai puternic paşaport din lume ...

Nr. 2-3, 18-31 ian. 2023

Primul complex european de lansare a sateliților a fost deschis în Suedia

Primul complex european de lansare a sateliţilor a fost deschis în Suedia

Primul complex de lansare a sateliţilor din Europa continentală a fost inaugurat oficial zilele trecute, la Centrul spaţial Esrange din Kiruna, în nordul Suediei, informează Mediafax. Inaugurarea a avut loc odată cu preluarea de către Suedia a preşedinţiei Consiliului UE. Au fost prezenţi regele ...

Nr. 2-3, 18-31 ian. 2023

Studiu: Cinci din zece români cred că o viață mai bună îi așteaptă în 2023

Studiu: Cinci din zece români cred că o viaţă mai bună îi aşteaptă în 2023

Anul 2022 a fost cel mai satisfăcător pentru cei mai mulţi dintre români (54%) în comparaţie cu 2020 (24%) şi 2021 (22%), ani puternic marcaţi de restricţiile cauzate de pandemie, arată datele unui studiu Reveal Marketing Research, citate de Agerpres. Conform cercetării, o dată cu redobândirea ...

Nr. 2-3, 18-31 ian. 2023

Un zăcământ uriaș de pământuri rare a fost descoperit în Suedia

Un zăcământ uriaş de pământuri rare a fost descoperit în Suedia

Cel mai mare zăcământ de pământuri rare din Europa - care sunt folosite de la telefoane mobile la rachete - a fost descoperit în Suedia, scrie BBC, preluat de Mediafax. În prezent, în Europa nu se exploatează pământuri rare, iar un ministru suedez a salutat descoperirea ca fiind o modalitate ...

Nr. 2-3, 18-31 ian. 2023


Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.